Акредитација

акредитацијаКриминалистичко-полицијска академија је акредитована у оквиру трећег циклуса акредитације високошколских установа Србије.
Aкредитацију је извршила Комисија за акредитацију и проверу квалитета, а у складу са Законом о високом образовању Републике Србије.

ДОЗВОЛА ЗА РАД

Дозволу за рад можете погледати PDF овде
Решење о допуни дозволе за рад можете погледати PDF овде

AКРЕДИТАЦИЈА НИО

Одлуку о акредитацији можете погледати PDF овде

Акредитовани студијски програми

PDF ОСС3 - криминалистике (основне струковне студије, 3 године)
PDF ОАС4 - криминалистике (основне академске студије, 4 године)
PDF МАС1 - криминалистике (мастер академске студије, 1 година)
PDF САС1 - криминалистике (специјалистичке академске студије, 1 година)
PDF ОАС4 - информатика и рачунарство (основне академске студије, 4 године)
PDF МАС1 - информатика и рачунарство (мастер академске студије, 1 година)
PDF ОАС4 - форензичко инжењерство (основне академске студије, 4 године)
PDF МАС1 - форензичко инжењерство (мастер академске студије, 1 година)
PDF ДС - криминалистика и право (докторске студије, 3 године)
PDF ДС - форензичко инжењерство (докторске студије, 3 године)

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

PDF Извештај о самовредновању студијских програма
PDF Извештај о раду комисије за послове праћења, обезбеђивања, унапређења и развоја
PDF Одлука о акционом плану за спровођење стратегије обезбеђења квалитета 2013-2016
PDF Политика обезеђења квалитета
PDF Правилник о уџбеницима
PDF Извод из Статута о комисији за квалитет

Ажурирано мај172017

KPA

© Криминалистичко-полицијска академија

 

Koнтакт

Адреса: 11080 Земун, Цара Душана 196
Телефон: 3161-444
Факс: 3162-150
Е-mail: dekanat@kpa.edu.rs

Пратите нас на: