Издавачка делатност

Издавачка делатност Криминалистичко-полицијске академије је усмерена ка стварању специјализованих стручних књига из области криминалистичко-безбедносних наука. Академија издаје основне и помоћне уџбенике, скрипта, монографије, научне часописе, периодичне публикације и другу стручну литературу која се користи у наставно-образовном и научноистраживачком раду. У оквиру издавачке делатности, Академија настоји да обезбеди да највећи број наставних предмета који се изучавају на студијама буде покривен одговарајућом уџбеничком литературом у сопственом издању.

Већина тих наслова представља се јавности сваке године на Сајму књига у Београду.

Велико интересовање за издања Академије често је било повод за успостављање блиске сарадње са сродним институцијама и библиотекама у нашој земљи и у свету.

 

ИздвајамоНова издања


НБП - Журнал за криминалистику и право
Ажурирано феб112013

KPA

© Криминалистичко-полицијска академија

 

Koнтакт

Адреса: 11080 Земун, Цара Душана 196
Телефон: 3161-444
Факс: 3162-150
Е-mail: dekanat@kpa.edu.rs

Пратите нас на: