Сарадња

saradnja.jpgКриминалистичко-полицијска академија настоји да успостави и негује  партнерску сарадњу са сродним институцијама у земљи и иностранству. Академија, у области образовања и науке,  остварује сарадњу у припреми студијских програма, размени професора и студената, размени литературе, заједничкој издавачкој делатности, учешћем у заједничким научноистраживачким пројектима, организовању научних и стручних скупова, и др.

Ажурирано апр292015

KPA

© Криминалистичко-полицијска академија

 

Koнтакт

Адреса: 11080 Земун, Цара Душана 196
Телефон: 3161-444
Факс: 3162-150
Е-mail: dekanat@kpa.edu.rs

Пратите нас на: