Доц. др Драгослава Мићовић одржала предавање у Институту за књижевност и уметност

У оквиру циклуса предавања Интердисциплинарна проучавања периодике који организује пројекат Улога српске периодике у формирању књижевних, културних и националних образаца, доц. др Драгослава Мићовић одржала је у Институту за књижевност и уметност у уторак 18. априла са почетком у 12 часова предавање на тему Жене у полицији кроз језик српске полицијске периодике од 1910. године до данас. Предавање полази од идеје да језик не служи само за преношење информација, већ је и средство којим се могу конституисати друштвени идентитет и друштвени односи. Одабрана полицијска периодика у Србији чинила је основ за критичку анализу писаног полицијског дискурса са циљем да се утврди да ли је, и ако јесте, у којој мери, српски језик полиције родно (не)осетљив. Чланци у одабраној периодици пружају увид у положај жена у полицији и њихову заступљеност у служби – број чланака на тему жена и послова које оне обављају у полицији, као и језик који се користи, на најбољи начин осликавају „стање ствари“, односно став о женама у полицији. Ова врста података, између осталог, пружа увид и у хронологију или историју истраживане појаве, тако да кроз одабране чланке можемо да пратимо појаву и интеграцију жена у полицију у Србији. Анализа периодике подељена је на период пре Другог светског рата и период након Другог светског рата. Закључци до којих се дошло говоре с једне стране да разлике и односи доминације мушкараца над женама имају дубоке културолошке корене у патријархалном друштву, а са друге стране отварају нова питања за даља истраживања.

KPA

© Криминалистичко-полицијска академија

 

Koнтакт

Адреса: 11080 Земун, Цара Душана 196
Телефон: 3161-444
Факс: 3162-150
Е-mail: dekanat@kpa.edu.rs

Пратите нас на: