ЗАВРШЕН ПРВИ ЦИКЛУС СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ОБУКЕ ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Криминалистичко-полицијска академијаје, у периоду фебруар-јун 2017. године, организовала и спровела специјализовану обуку полицијских службеника Министарства унутрашњих послова Републике Србије за спречавањенасиља у породици. Обуку је успешно завршило 428 полицијских службеника чиме су стекли сертификат да могу да практично поступају по одредбама Закона о спречавању насиља у породици (ЗСНП). Укупно је одржано 17 теоријских и 30 практичних обука. Сваки полицијски службеник је присуствовао на 33 наставна часа. Теоријски део обуке одржали су наставници запослени на Криминалистичко-полицијскојакадемији и иста је трајала три дана, односно 24 наставна часа подељена у 6 засебних целина. Прва целина се односила на кривично-материјално право, друга на кривично-процесно право, трећа на предузимање криминалистичких мера и радњи у спречавању и сузбијању насиља у породици, четврта на породично право и спречавање насиља у породици по одредбама ЗСНП, пета на заштиту жртава и виктимологију, и шеста на сарадњу државних органа, организација и установа у спречавању насиља у породици, заштити и подршци жртвама. Практична обука је одржана у форми радионице на којој су присуствовали заједно судије, јавни тужиоци и полицијски службеници, са подручја управног округа на ком се налазе седишта подручних полицијских управа. Трајала је два дана, односно 9 наставних часова. Исту су спроводили наставници са КПА, стручњаци у овој области из МУП-а, судова и јавног тужилаштва.

Слике можете погледати овде

KPA

© Криминалистичко-полицијска академија

 

Koнтакт

Адреса: 11080 Земун, Цара Душана 196
Телефон: 3161-444
Факс: 3162-150
Е-mail: dekanat@kpa.edu.rs

Пратите нас на: