Основне студије

Tекст Конкурса за упис на основне студије Информатике и рачунарства

Конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија Информатике и рачунарства у школској 2017/2018. години...
Конкурс је отворен од 12.07.2017. године закључно са 19.07.2017. године.

Ажурирано јул122017
   

Увид у бодове кандидата OnLine

Кандидати који су конкурисали за упис на прву годину основних студија у школској 2017/18. години,
могу остварити увид у своје резултате на следећем линку овде

Ажурирано јул112017
   

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ - ЗАТВОРЕН

Teкст конкурса за упис студената у прву годину основних студија у школској 2017/2018. години...
Конкурс је отворен од 20.04.2017. године закључно са 19.05.2017. године.

Ажурирано јул112017
   

Информације о студијским програмимаОсновне струковне студије криминалистике изводе се на Криминалистичко-полицијској академији, као студије првог степена које трају три године (шест семестара) и носе 180 ЕСПБ бодова детаљније

Основне академске студије криминалистике које се изводе на Криминалистичко-полицијској академији, кao студије првог степена које трају четири године (осам семестара) и носе 240 ЕСПБ бодова детаљније


Основне академске студије форензичко инжењерство изводе се на Криминалистичко-полицијској академији, као студије првог степена које трају четири године (осам семестара) и носе 240 ЕСПБ бодова детаљније

Основне академске студије информатика и рачунарство изводе се на Криминалистичко-полицијској академији, кao студије првог степена које трају четири године (осам семестара) и носе 240 ЕСПБ бодова детаљније

Ажурирано мар212017
   

KPA

© Криминалистичко-полицијска академија

 

Koнтакт

Адреса: 11080 Земун, Цара Душана 196
Телефон: 3161-444
Факс: 3162-150
Е-mail: dekanat@kpa.edu.rs

Пратите нас на: