Чланство наставника у научним и уређивачким одборима

Међународни часописи


проф. др Драган Ранђеловић:
Главни уредник часописа „International Journal of Recent and Futuristic Information Technology“, издавач AD publication, Indija.

проф. др Биљана Симеуновић-Патић:
Члан уређивачког одбора међународног научног часописа „Journal of Trafficking, Organized Crime and Security“.

проф. др. Александар Бошковић:
Члан уређивачког одбора часописа Scientific Bulletin, чији је  издавач Државни универзитет Министарства унутрашњих послова у Лвиву,  Украјина (Lviv State University of Internal Affairs).

доц. др Јелена Радовић – Стојановић:
Члан уређивачког одбора часописа „Scientific Bulletin“ of the Lviv State University of Internal Affairs.

доц. др Оливер Љајић:
Члан уређивачког одбора часописа ''Криминалистичка теорија и пракса'' са седиштем у Загребу (Хрватска), и то од 2014. године.

доц. др Кристијан Кук:
Тренутно је у процесу регистрације пријаве чланства у уређивачком одбору часописа „Information security in socio-technical systems“, Orel State University, Russia.

Домаћи часописи


проф. др Ђорђе Ђорђевић:
1.Члан уређивачког одбора часописа „Crimen“, издавач Правни факултет у Београду;
2.Часописа „Страни правни живот“, издавач Институт за упоредно право;

проф. др Срђан Милашиновић:
Члан Савета часописа „Култура полиса“.

проф. др Радован Радовановић:
Члан уређивачког одбора часописа „Весник Војног музеја“ у Београду

проф. др Саша Милојевић:
Од 2016. године је уредник области у часопису НБП – Журнал за
криминалистику и право у издању Криминалистичко-полицијске академије.

проф. др Саша Мијалковић:
1.Члан уређивачког одбора часописа НБП – Журнал за криминлаистику и право у издању Криминалистичко-полицијске академије.
2.Темида – Виктимолошко друштво Србије (М51)
3.Часопис „Review of International Affairs“, који издаје Институт за међународну политику и привреду у Београду (М51)
http://www.diplomacy.bg.ac.rs/ria_en.php#thumb

проф. др Бобан Милојковић:
Члан уређивачког одбора часописа „Безбедност“, издавач Serbian Journal of Geosciences и Зборник радова ВГИ.

проф. др Жељко Никач:
1.Свет безбедности, издавач Удружење за ФТО ПКС Београд;
2.Радноправни саветник, издавач Пословни биро, Београд.

проф. др Драган Млађан:
Члан редакцијског одбора домаћег научног часописа „Инжењерство заштите“, Факултета Заштите на раду у Нишу од 2013. године (M-53).
http://www.znrfak.ni.ac.rs/SE-Journal/Archive/SE-WEB%20Journal%20-%20Vol5-1/index.html

проф. др Стево Јаћимовски:
Члан уређивачког одбора часописа НБП – Журнал за криминлаистику и право у издању Криминалистичко-полицијске академије.

проф. др Смиља Теодоровић:
Члан уређивачког одбора часописа НБП – Журнал за криминалистику и право у издању Криминалистичко-полицијске академије.

проф. др Горан Вучковић:
Члан уређивачког одбора часописа „Serbian Journal of Sports Sciences“.
Часописа НБП – Журнал за криминалистику и право у издању Криминалистичко-полицијске академије.

проф. др Бранкица Поповић:
Члан уређивачког одбора часописа НБП – Журнал за криминалистику и право у издању Криминалистичко-полицијске академије.

проф. др Звонимир Ивановић:
Члан уређивачког одбора часописа НБП – Журнал за криминлаистику и право у издању Криминалистичко-полицијске академије.

проф. др Слободан Миладиновић:
1.Тематски зборник „Управљање полицијском организацијом у спречавању и сузбијању претњи безбедности у Републици Србији“;
2.The Enviroment, часопис Географског факултета, Универзитета у Београду

Ажурирано апр202017

KPA

© Криминалистичко-полицијска академија

 

Koнтакт

Адреса: 11080 Земун, Цара Душана 196
Телефон: 3161-444
Факс: 3162-150
Е-mail: dekanat@kpa.edu.rs

Пратите нас на: