NatRisk

Криминалистичко-полицијска академија као партнер учествује у реализацији међународног пројекта Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries (NatRisk) у оквиру Erasmus+ програма Европске уније.
Детаљније: www.natrisk.ni.ac.rs

 

Дисеминација у оквиру Oсмог научно-стручног скупа са међународним учешћем на Тари

У периоду од 23. до 25.05.2017. године, на Тари је одржан традиционални Осми научно-стручни скуп са међународним учешћем „Полиција и правосудни органи као гарант слободе и безбедности у правној држави“, у суорганизацији Криминалистичко-полицијске академије, Правног факултета у Крагујевцу и Фондације Ханс Зајдел, а уз подршку Министарства унутрашњих послова и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Проф. др Дарко Симовић, члан истраживачког тима Криминалистичко-полицијске академије на пројекту „Development of master curricula for natural disasters risk mаnagement in Western Balkan countries – NatRisk“ је присутне upoznao sa предметом, циљевима, научном и друштвеном оправданошћу пројекта NatRisk, досадашњим резултатима и планираним активностима истраживачког тима Академије.

Ажурирано јул072017
   

Дисеминација у оквиру трибине Резилијентности као основи културе безбедности

У уторак 23.05. 2017. године у Криминалистичко-полицијској академији одржана је Отворена трибина на тему: Резилијентност као основа културе безбедности на којој је представљен пројекат „Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries“ (NatRisk WeB, број 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP). Поред Академије, суорганизатор трибине је Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Трибини су присуствовали представници субјеката система заштите и спасавања у Републици Србији, високошколских и научно-истраживачких институција, јавних предузећа, као и субјеката недржавног сектора, грађани и студенти више факултета. Основни циљ Отворене трибине био је да се започне дијалог о резилијентности као основи културе безбедности у условима природних катастрофа у Србији, с обзиром на то да најновија искуства УН показују да анализа ризика постаје недовољан показатељ стања угрожености од природних катастрофа.

Ажурирано јул072017
   

Студијска посета и тренинг на Универзитету Обуда, Мађарска, Будимпешта

У периоду од 22. до 25. маја 2017. године чланови истраживачког тима Криминалистичко-полицијске академије на пројекту NatRisk, доц. др Бојан Јанковић, доц. др Далибор Кекић и асистент Марија Поповић Манчевић били су гости Факултета за машинство и безбедносни инжењеринг Универзитета Обуда, у Будимпешти у Мађарској. Током првог дана боравка, са присутнима су подељена искуства мађарске војске када је реч о њеној улози у управљању катастрофама, представљена законска регулатива и демонстриран начин рада и улога беспилотне летелице у случају природних катастрофа. Током наредна два дана боравка, реализована је обука наставног особља кроз коју је представљено електронско учење, предочене предности и мане оваквог система и подељене основне информације о систему за електонско учење Moodle. Истраживачи су имали прилику да се упознају са истраживачким процесом на докторским студијама, пројектно оријентисаним радом студената, посете лабораторију (радионицу) у којој студенти стварају производе настале као резултат рада на пројекту и присуствују предавању и дискусији на тему кооперативног и дуалног образовања у Мађарској.

Ажурирано јул072017
   

Четврти састанак истраживачког тима КПА на пројекту NATRISK

Четврти састанак истраживачког тима КПА на међународном пројекту „Development of master curricula for natural disasters risk mаnagement in Western Balkan countries – NatRisk” одржан је у уторак, 16. маја 2017. године, с почетком у 12:00 часова у просторијама Криминалистичко-полицијске академије. На четвртом састанку, чланови истраживачког тима су упознати са дометима у реализовању пројекта, резултатима и закључцима са службеног састанка у Бечу, коме је присуствовао проф. др Дане Субошић, резултатима и закључцима мониторинг посете у Нишу, којој је присуствовала Јелена Панџа, и реализованим тендером за набавку рачунарске опреме, коме је присуствовала проф. др Бранкица Поповић. Такође, разматране су предстојеће активности у вези са развојем мастер студијског програма, тренинзима за грађане и дисеминацијом резултата и активности у реализацији пројекта.

Ажурирано јул072017
   

Трећи састанак истраживачког тима КПА на пројекту NATRISK

Трећи састанак истраживачког тима КПА на међународном пројекту „Development of master curricula for natural disasters risk mаnagement in Western Balkan countries - NatRisk” одржан је у среду 01. марта 2017. године, с почетком у 11:00 часова у просторијама Криминалистичко-полицијске академије.Циљ овог састанка био је, пре свега, упознавање нових чланова истраживачког тима са предметом и циљевима пројекта NatRisk и уговорним обавезама КПА, конституисање истраживачког тима, одређивање координатора радних пакета 2, 4, 6 и 7, дефинисање начина интерне и екстерне комуникације истраживачког тима, упознавање истраживачког тима са досадашњим активностима и резултатима на пројекту и анализа образовних потреба и кадровских могућности акредитовања мастер студијског програма радног назива „Управљање ризицима у условима природних катастрофа“.

Ажурирано јул072017
   

KPA

© Криминалистичко-полицијска академија

 

Koнтакт

Адреса: 11080 Земун, Цара Душана 196
Телефон: 3161-444
Факс: 3162-150
Е-mail: dekanat@kpa.edu.rs

Пратите нас на: