Научноистраживачки центар

Криминалистичко-полицијска академија, као самостална високошколска установа, поред остваривања студијских програма за потребе полицијског образовања, бави се и научноистраживачком делатношћу у области криминалистичких, полицијских, безбедносних, правних и друштвених наука, информатике и форензике. У мају 2013. године, Криминалистичко-полицијска академија акредитована је од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као научноистраживачка организација.

Научноистраживачки рад на Академији обавља се кроз рад наставника и сарадника, као и истраживача и сарадника у Научноистраживачком центру.
Пре свега, у питању је:

Запослени у Научноистраживачком центру:

  • др Марта Томић, истраживач-сарадник
  • др Марија Мићовић, истраживач-сарадник
  • Јелена Панџа, преводилац
  • Јасна Петровић, документалиста
  • Ивана Стевановић Рашковић, стручни сарадник
  • Вук Кулић, стручни сарадник
  • Душан Благојевић, стручни сарадник
  • Драгица Станковић, административно-технички радник

AКРЕДИТАЦИЈА НИО

Одлуку о акредитацији можете погледати PDF овде

Ажурирано мар092017

KPA

© Криминалистичко-полицијска академија

 

Koнтакт

Адреса: 11080 Земун, Цара Душана 196
Телефон: 3161-444
Факс: 3162-150
Е-mail: dekanat@kpa.edu.rs

Пратите нас на: