Радна група за Процену претње од тешког и организованог криминала посетила Академију и одржала почасно предавање

Чланови Радне групе за израду Националне процене претње од тешког и организованог криминала, дана 23.12.2015 године, одржали су почасно предавање члановима криминалистичке секције катедре Криминалистичких наука, коме су присуствовали и наставници Криминалистичко - полицијске академије. Како би испунило обавезе и активности дефинисане у Акционом плану за преговарачко Поглавље 24, Министарство унутрашњих послова Републике Србије иницирало је покретање регионалног пројекта ''Јачање капацитета за стратешку анализу и стратешке процене у Управама криминалистичке полиције Министарстава унутрашњих послова Р Србије, Р Црне Горе и БЈР Македоније'' у организацији Одељења за спровођење закона Мисије ОЕБС у Србији и у сарадњи са представницима ЕУРОПОЛ-а. Пројекат је покренут у циљу израде SOCTA документа - Националне процене претње од тешког и организованог криминала, чије је сачињавање од стратешког значаја за испуњавање услова за придруживање ЕУ и једна је од препорука Европске комисије чија реализација је планирана у поменутом Акционом плану за преговарачко поглавље 24. С тим у вези, решењем министра унутрашњих послова формирана је Радна група за израду наведене националне процене претње. Радна група је сачинила методологију израде Националне процене претње од тешког и организованог криминала у складу са ЕВРОПОЛ-овом методологијом, дефинисан је циљ израде извештаја који обухвата анализу карактеристика организованих криминалних група, анализу стања тешког и организованог криминала у Републици Србији, анализу ширег окружења на које криминалне активности имају утицај и фактора релевантних за криминал, развијање претпоставки будућег стања, дефинисање организованих криминалних група и области тешких кривичних дела и организованог криминала које представљају највећу претњу, одређивање приоритета и давање препорука које ће бити основ за доношење стратешких одлука у борби против тешког и организованог криминала. У току наредне године наставиће се са спровођењем активности на поменутом пројекту и Радна група ће учествовати у изради Регионалне Процене претње од тешког и организованог криминала у сардњи са полицијама Црне Горе и Македоније, уз менторску помоћ ЕВРОПОЛ-а.

Слике можете погледати овде

Ажурирано феб232016

KPA

© Криминалистичко-полицијска академија

 

Koнтакт

Адреса: 11080 Земун, Цара Душана 196
Телефон: 3161-444
Факс: 3162-150
Е-mail: dekanat@kpa.edu.rs

Пратите нас на: