Правила студирања

pravila

Статус студента се стиче уписом на Академију на један од студијских програма. Упис наредне године студија обавља се најкасније 10 дана после завршетка октобарског испитног рока. Студенти се уписују у статусу студента који се финансира из буџета (буџетски студент) или студента који се сам финансира (самофинансирајући студент).

Рад студената у савлађивању програма појединих предмета континуирано се прати током наставе и изражава се поенима. Обавезе студената на сваком предмету су предиспитне обавезе и завршни испит. Од укупног броја поена, предиспитне обавезе учествују с најмање тридесет (30), односно с највише седамдесет (70) поена. Завршни испит из истог предмета се може полагати највише три пута у току исте школске године. Студент може после три неуспела полагања, на лични захтев, испит полагати пред испитном комисијом.

Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске године, уписује и слуша исти тај предмет.

Услов за оверу семестра буџетском студенту је потпис предметних наставника у индексу о уредном похађању организованих облика наставе у току семестра.

Буџетски студент који је у току семестра неоправдано одсуствовао с више од једне трећине предвиђеног фонда часова, не може добити потпис наставника из тог предмета.
Буџетски студент који није оверио семестар може полагати испите из предмета за које му је у индексу наставник својим потписом потврдио уредно похађање обавезних облика наставе.

Студенту Академије се могу признати испити положени на другој високошколској установи, под условом да по садржају и обиму одговарају предметима утврђеним студијским програмима Академије.

 

Испити


Испити могу бити теоријски и практични. У складу са студијским програмом, полажу се само писмено, само усмено, или писмено и усмено.

Испити су јавни и студент има право, ако полаже усмено, да захтева присуство јавности.

Ажурирано апр282015

KPA

© Криминалистичко-полицијска академија

 

Koнтакт

Адреса: 11080 Земун, Цара Душана 196
Телефон: 3161-444
Факс: 3162-150
Е-mail: dekanat@kpa.edu.rs

Пратите нас на: