Мастер академске студије - Криминалистике

Оцена корисника:  4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна
 
Сви студијски програми на основним, студијама другог и трећег степена који се изводе на Академији су акредитовани у складу са Законом о високом образовању од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета.
 
Настава на мастер академским студијама организује се петком у поподневним сатима и суботом у преподневним сатима па је прилагођена и студентима у радном односу.
 

Одговорна лица за студијски програм
в.д. продекана за студије другог степена

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Александар Бошковић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 228
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Студентска служба - питања и одговори
Радно време: од 10.00 до 13.00

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Љиљана Јаношевић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 967
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Студијски програм мастер академских студија криминалистике изводи се на Криминалистичко-полицијској академији, као студије другог степена које трају једну школску годину (два семестра) и носе 60 ЕСПБ бодова.
 
Право уписа на студијски програм мастер академских студија криминалистике имају кандидати који су претходно остварили обим основних студија од најмање 240 ЕСПБ бодова, у трајању од најмање осам семестара и кандидати који су стекли високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, завршетком основних студија у трајању од најмање осам семестара, а који су завршили факултете из друштвено-хуманистичких поља, као и из интердисциплинарних студија области криминалистика, безбедност и заштита животне средине.
 
Студент који положи све испите утврђене студијским програмом мастер академских студија и одбрани дипломски рад стиче високо образовање и академски назив МАСТЕР КРИМИНАЛИСТА.
Садржаји овог студијског програма односе се на биометријско-форензичке идентификације, криминалистичко профилисање, високотехнолошки криминал, кризни менаџмент, полицију и људска права, међународно кривично право, тероризам и политичко насиље, управљање људским и материјалним ресурсима. Ови садржаји су у складу са највишим научним достигнућима и стандардима криминалистичке праксе. Мастер криминалиста је оспособљен за обављање најсложенијих послова на радним местима полицијских службеника у МУП РС који су од посебног друштвеног значаја. Мастер криминалиста може да се укључи у образовни процес и научноистраживачки рад високошколских и научноистраживачких установа где су њихова стечена знања неопходна (правни факултет, факултет за безбедност, факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, институт за криминолошка и социолошка истраживања,…). Овај студијски програм даје могућност за наставак даљег усавршавања тј. уписа на докторске студије криминалистике и права.
 
Измењени наставни план и програм и ЕСПБ бодови
Распоред наставника по предметима
Уверење и одлука о Акредитацији студијског програма
Флајер за студије другог степена
Конкурс за упис на студије другог степена
Погледајте списак литературе и испитна питања
 
Услове које треба да испуне кандидати који конкуришу на упис студија другог степена утврђени су Правилником о упису и студијама другог степена Криминалистичко-полицијске академије. Информације о школарини можете добити на следећем линку овде.
 
Студенти се примају на студије другог степена, мастер академске студије криминалистике, на основу конкурса који расписује Академија, обично током септембра. Конкурс садржи: број студената који се уписује, услове за упис, мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед, као и висину школарине. Конкурс за упис спроводи и редослед примљених кандидата утврђује и објављује Комисија за упис коју именује декан Академије.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Студијски програм Мастер академске студије криминалистике je реформисан тако што се у зимском семестру слуша пет изборних предмета, а у летњем семестру Студијски истраживачки рад и пише се завршни рад (за више детања www.kpa.edu.rs). У складу са чланом 6. став 5. Правилника о студијама другог степена кандидати који су запослени у Министарству унутрашњих послова плаћаjу половину школарине на мастер и специјалистичким студијама.

 

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијска академија. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

  • (011) 3161-444
  • (011) 3107-100
  • dekanat@kpa.edu.rs