Мастер академске студије - Информатика и рачунарство

Развојем интернет технологија и wеб сервиса долази и до све веће злоупотребе како интернета тако и рачунара ради стицања против правне имовинске користи или чак да би се неком напакостило без икаквог посебног разлога. Сајбер криминал постаје све већа претња како за државне институције тако и за бројна приватна предузећа.

Мастер студије – Информатика и рачунарство обезбеђују проширивање знања стечених на основним академским студијама (информационих технологија или безбедносно/полицијских наука) и стицање компетенција за обављање специфичних дужности у случајевима злоупотребе ИКТ система и управљања компјутерским инцидентом.

Право уписа на студијски програм мастер академских студија информатике и рачунарства имају кандидати који су завршили факултете из техничко-технолошког поља, природно математичког поља, као и области криминалистике, безбедности, правних и економских наука.

Студије трају једну годину или два семестра, чиме се остварује 60 ЕСПБ. Након успешног завршетка стиче се звање мастер информатичар. Тиме се стичу неопходни услови за стручно усавршавање у области борбе против високотехнолошког криминала.

Студијски програм развијен је у оквиру четири основне области: софтверског инжењерства којим се обезбеђује апликација обраде, рачунарских комуникација - хардверско-софтверске платформе за неопходну размену података, сигурности података која укључује савремене биометријске методе аутентификације и неопходним елементима дигиталне форензике и криминалистичке науке које омогућавају средства и методе за прикупљање, анализу и чување трагова и предмета – доказа са подацима.

План и програм студијског програма можете погледати овде

Списак предмета на мастер студијама:

Обавезни предмети

 1. Статистички методи и методи одлучивања

  Упознавање са основним методама уни и мултиваријационе статистичке анализе и операционих истраживања и оспособљанање за примену тих метода у решавању проблема из праксе.
 2. Дигитална форензика

  Циљ предмета је да омогући студенту знања да анализира и документује ситуацију на дигиталном систему на коме је извршен упад и коме је нанешена штета, са циљем да се обезбеде валидни докази.
 3. Софтверско инжењерство

  Упознавање са савременим софтверским инжењерством, теоријом и практичним поступцима у процесу развоја софтвера у свим фазама његовог животног циклуса.
 4. Дигитални телекомуникациони системи

  Овладавање основним знањима неопходним за познавање и коришћење савремених дигиталних телекомуникационих техника.

Изборни предмети

 1. Напредне архитектуре

  Упознавање са RISC и CISC процесорима и паралелним архитектурама рачунара.
 2. Напредни оперативни системи

  Упознавање са концептом оперативних система са посебним освртом на напредне технике дигитална форензика рачунарског система у MS Windows и Linux oкружењу.
 3. Детекција напада на мрежи

  УЦиљ овог предмета је да пружи детаљан приказ науке и принципа детекције напада на мрежу. Предмет обухвата методологије, технике и алате за праћење догађаја у рачунарском систему или мрежи, са циљем спречавања и откривања нежељених процесних активности, као и опоравка од злонамерног понашања усмереног ка рачунарској мрежи.
 4. Антихакерски алати

  Упознавање са сигурносним проблемима у мрежном окружењу уз анализу различитих механизама напада као и одговарајућих заштитних решења.
 5. АФИС и ФИИС

  Упознавање са концептом и применом аутоматских биометријских система за препознавање заснованих на слици отиска прста (AFIS- Automated Fingerprint Identification System ) или лица (FIIS- Face Image Identification System).
 6. Напредни системи за биометријску идентификацију

  Упознавање са напредним концептима у области примене биометријских система за идентификацију.
Студирај НА ПРАВОМ МЕСТУ И ОСПОСОБИ СЕБЕ
ДА И ТИ БУДЕШ део тима за борбу против сајбер-криминала!
Опште информације о упису можете пронаћи овде, на телефон Студентске службе 3107-967 или путем е-мејла Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Ажурирано окт102016

KPA

© Криминалистичко-полицијска академија

 

Koнтакт

Адреса: 11080 Земун, Цара Душана 196
Телефон: 3161-444
Факс: 3162-150
Е-mail: dekanat@kpa.edu.rs

Пратите нас на: