Форензичко инжењерство - Форензика - Студије - Упис

Основне академске студије форензике (форензичко инжењерство) које се изводе на Криминалистичко-полицијској академији су студије првог степена, које трају четири године (осам семестара) и обима су 240 ЕСПБ бодова. Студијски програм чине обавезни и изборни предмети: академско-образовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни. Однос међу предметима изражен у процентима у складу је са захтевима акредитације. Сваки предмет је одређен бројем ЕСПБ бодова.

Више информације о Упису на студије Форензике можете наћи на следећем линку

Акредитован студијски програм!

Ажурирано окт102016

KPA

© Криминалистичко-полицијска академија

 

Koнтакт

Адреса: 11080 Земун, Цара Душана 196
Телефон: 3161-444
Факс: 3162-150
Е-mail: dekanat@kpa.edu.rs

Пратите нас на: