Подаци о кандидату

Ради брже обраде пријаве кандидати могу попунити овај образац путем интернет странице Академије. Попуњавање овог обрасца је добровољно, није обавезно и НЕ СМАТРА се пријавом, служи искључиво ради смањења времена које је потребно да би се обрадили подаци. Кандидати се у складу са текстом конкурса пријављују за упис тако што морају доћи лично на Академију са свим предвиђеним документима од 15. до 31. маја 2018. године, улица Цара Душана 196 Земун. 

Напомена: Моле се кандидати да своје податке уносе на ћирилици.Лични подаци које нам прослеђујете користиће се искључиво у сврху убрзавања уноса података приликом пријаве кандидата на конкурс за основне студије у школској 2018/2019. године. Сви подаци о кандидатима се чувају у складу са законом. Приступ подацима имају само запослени који податке обрађују у циљу селекције кандидата односно реализације пријемног испита. Попуњавање овог образца је добровољно, није обавезно и НЕ СМАТРА СЕ ПРИЈАВОМ на конкурс.
Попуњавањем овог обрасца дајем сагласност за обраду и чување мојих личних података у складу са прописима којима је регулисана заштита података о личности.

 

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијска академија. Информатички центар.

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

  • (011) 3161-444
  • (011) 3107-100
  • dekanat@kpa.edu.rs