Интеринституционална сарадња

Криминалистичко-полицијски универзитет остварује различите видове сарадње са бројним институцијама у Републици Србији које се баве високим образовањем или пословима везаним за рад државних органа, пре свега полиције. Споразуми о научно-образовној сарадњи закључени су са следећим институцијама:
 1. Правни факултет Универзитета у Београду
 2. Правни факултет Универзитета у Новом Саду
 3. Правни факултет Универзитета у Нишу
 4. Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
 5. Правни факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица
 6. Универзитет у Новом Саду
 7. Државни универзитет у Новом Пазару
 8. Министарство правде Републике Србије
 9. Министарство рада и социјалне политике Републике Србије
 10. Министарство саобраћаја Републике Србије
 11. Војна академија Универзитета одбране
 12. Привредна комора Србије
 13. Безбедносно-информативна агенција
 14. Факултет организационих наука Универзитета у Београду
 15. Факултет безбедности Универзитета у Београду
 16. Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду
 17. Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду
 18. Факултет заштите на раду Универзитета у Нишу
 19. Технички факултет „Михајло Пупин“ Универзитета у Новом Саду, Зрењанин
 20. Факултет за европске правно-политичке студије Универзитета Сингидунум
 21. Јавно предузеће ПТТ „Србија“
 22. Агенција за безбедност саобраћаја
 23. Академија за националну безбедност, Београд
 24. Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података
 25. Институт за физику, Београд
 26. Агенција за борбу против корупције
 27. Српско-руски хуманитарни центар, Ниш
 28. Академија за дипломатију и безбедност, Београд
 29. Балкански институт за процену управљања ризицима
 30. Пореска управа Министарства финансија Републике Србије
 31. Управа царина Министарства финансија Републике Србије
 32. Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду
 33. Учитељски факултет Универзитета у Београду
 34. Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд
 35. Покрајински заштитник грађана – омбудсман, Нови Сад
 36. ЈКП Информатика, Нови Сад
 37. Балкански институт за процену и управљање ризицима, Београд
 38. Клуб стрељачких спортова „Полицајац“, Београд
 39. Независни синдикат полиције, Београд
 40. Историјски архив, Пожаревац
 41. Џудо савез Србије
 42. Центар за евалуацију у образовању и науци, Београд
 43. Градски завод за хитну медицинску помоц, Београд
 44. Републички сеизмолошки завод, Београд
 45. Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Београд
 46. Универзитет у Нишу
 47. Хемијски факултет Универзитета у Београду

Најзначајнији облици сарадње са овим установама су организовање научних скупова, трибина и курсева, учешће у заједничким научноистраживачким пројектима, размена наставника и студената, заједничка издавачка делатност, размена литературе, сарадња у припремама наставних планова и програма.