Одржавање зелених површина 57/3-2019

Поступак јавне набавке број 57/3-2019 за oдржавање - одржавање зелених површина

Конкурсна документација
Позив
Појашњење
Уговор