Средства за одржавање хигијене 57/4-2019

Поступак јавне набавке број 57/4-2019 за - одржавање хигијене

Конкурсна документација
Позив
Одлука о закључењу оквирног споразума