Испитивање и поправка електроинсталација 47/4-2019

Поступак јавне набавке број 47/4-2019 - испитивање и поправка електроинсталација

Конкурсна документација
Позив