Опрема за домаћинство 57/3-2020

Поступак јавне набавке број 57/3-2020 мале вредности - опрема за домаћинство за потребе Студентског дома

Конкурсна документација
Позив
Уговор
Обавештење о закљученом уговору