Противпожарне мере 57/11-2020

Поступак јавне набавке број 57/11-2020 мале вредности - противпожарне мере

Конкурсна документација
Позив
Одлука о обустави поступка