Набавка електричне енергије 57/13-2020

Поступак јавне набавке број 57/13-2020 мале вредности - набавка електричне енергије

Конкурсна документација
Позив
Одлука