доц. др Зоран Кесић

Библиографија радова:
COBISS

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Зоран Кесић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 3107-275
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 1. Основне студије: Полицијска академија у Београду
 2. Магистарске студије: Криминалистичко-полицијска академија у Београду (2008) (тема: Место и улога недржавног сектора у контроли криминалитета – правни и криминолошки аспекти)
 3. Докторске студије: Правни факултет, Универзитет у Београду (2016) (тема: Криминолошки аспекти прекорачења и злоупотребе полицијских овлашћења)
Наставна област, предмети
Научна област: Криминологија

Предмет

 1. Криминологија (основне струковне студије)
Наставно и/или научно истраживачко звање

Доцент

Кратка биографија

Рођен 1977. године у Кључу (БиХ). Завршио је Средњу школу унутрашњих послова у Сремској Каменици као најбољи ученик у XXVI класи (просечна оцена 5,00) и Полицијску академију у Београд, као други студент у рангу V класе (просечна оцена 9,44). Послове полицајца на безбедносном сектору и помоћника командира полицијске станице обављао је у Полицијској управи Нови Сад. Од школске 2004/05. године почиње да ради на Полицијској академији у Београду, најпре на радном месту асистента-приправника, на наставном предмету Криминологија, а потом од 2008. године у својству предавача на истом предмету, на које је реизабран 2013. године. Одлуком Наставно-научног већа Криминалистичко-полицијске академије 2017. године је изабран за доцента на наставном предмету Криминологија.

Магистарске студије је завршио 2008. године на Полицијској академији (просечна оцена 9,88) одбранивши магистарску тезу под насловом Место и улога недржавног сектора у контроли криминалитета – правни и криминолошки аспекти, чиме је стекао академско звање магистра криминалистичко-безбедносних наука. Своје научно опредељење и фокусираност на криминолошку научну област потврдио је пријављујући докторску дисертацију на Правном факултету Универзитета у Београду под насловом Криминолошки аспекти прекорачења и злоупотребе полицијских овлашћења. Наведену дисертацију је одбранио са одликом 2016. године пред следећом комисијом: проф. др Зоран Стојановић (председник комисије), проф. др Ђорђе Игњатовић (ментор), проф. др Горазд Мешко, проф. др Милан Шкулић и проф. др Биљана Симеуновић-Патић (чланови). Активно је учествовао у реализацији неколико научно-истраживачких пројеката, углавном посвећених супростављању криминалитету и унапређењу рада полиције. Аутор је око 50 научних и стручних радова у којима обрађује различите теме из криминолошке научне области, супростављања криминалитету и рада полиције, од којих је многе излагао на значајним домаћим и међународним научним скуповима и конференцијама. Говори енглески језик.

Избор из публикациј

Уџбеници и монографије:

 1. Кесић З., Приватни сектор у контроли криминалитета, Београд 2009, стр. 1-254.
 2. Кесић З., Корупција у полицији – криминолошка перспектива, Београд 2017, стр. 1-398.

Стручни и научни радови:

 1. Кесић З., „Приватизација кажњавања – начин за превазилажење или продубивање кризе затварања“, Страни правни живот 1/2010, стр. 303-321.
 2. Kesić, Z., „Pravo na život u senci policijskih ubistava“, Pravni život God. 61, knj. 555, br. 9 (2012), str. 375-388.
 3. Kesić, Z., „Rasa i etnicitet kao viktimogene predispozicije kod prekoračenja i zloupotreba policijskih ovlašćenja“, Temida 4/2012, str. 161-178.
 4. Кесић, З., „Друштвена стигматизација као генератор дискриминативног поступања полиције“, Анали правног факултета Год. 64 Бр. 1 (2016), стр. 214-237.
 5. Кесић, З., Зекавица Р., „Слобода или сигурност – избор који намеће актуелни рат против тероризма“ – у: Европске интеграције – правда, слобода и безбедност Том 3 (ур. Д. Коларић) Београд 2016, стр. 23-41.
 6. Кесић, З. и Зекавица, Р., „Објава рата криминалу као изазов владавини права и демократском раду полиције“, Култура полиса Бр. 30, Год. XIII 2016, стр. 313-325
 7. Kesić, Z., „Abuse of Noble cause in policing – risk factors and consequences“ –in: Archibald Reiss Days Volume 2 (ed. B. Simeunović-Patić), Beograd 2017, pp. 329-339.
 8. Кесић, З. и Бикаревић, Д.: „Етиолошка димензија незаконите употребе средстава принуде у поступању полиције“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду 1/2018, стр. 247-260.
 9. Кесић, З., „Појам 'полицијског насиља'“, Зборник радова Правног факултета у Нишу Бр. 78 Год. LVII/2018, стр. 271-287.
 10. Kesić, Z., „Policijska brutalnost i tortura – sličnosti i razlike“, NBP – Žurnal za kriminalistiku i pravo 1/2018, str. 35-50
Чланства у научним и стручним организацијама

Криминолошка секција Србије

Награде и признања
 • Вукова диплома - за одличан успех и примерено владање током школовања у Средњој школи унутрашњих послова у Сремској Каменици;
 • Пиштољ ЦЗ 99 - награда МУП-а Републике Србије за постигнут одличан успех током школовања у Средњој школи унутрашњих послова у Сремској Каменици у средњој школи (најбољи ученик у генерацији);
 • Персонални рачунар - награда МУП-а Републике Србије за постигнут одличан успех на основним студијима на Полицијској академији у Београду (други студент у рангу);
 • Новчана награда - освајање првог места 2000. године за писање наградног темата поводом Дана безбедности „13. мај“ са темом „Примарна превенција злоупотребе психоактивних супстанци“;
 • Медаље - освајање неколико медаља на републичким такмичењима оријентационог кроса;

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

 • (011) 3161-444
 • (011) 3107-100
 • dekanat@kpu.edu.rs