др Дејан Бошковић

 

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Дејан Бошковић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 911
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 1. Основне студије: Факултет одбране и заштите у Београду
 2. Магистарске студије: Криминалистичко-полицијска академија (2009) (тема: Савремене тенденције у спречавању и сузбијању насиља у породици)
 3. Докторат: Факултет за безбједност и заштиту у  Бања Луци.(2012) (тема: Специфичности спречавања и сузбијања кривичних дела извршених експлозивним материјама)
Наставна област, предмети
Научна област: Безбедност у ванредним ситуацијама

Предмет

 1. Спречавање и сузбијање пожара, хаварија и експлозија (основне струковне студије)
 2. Систем обезбеђења лица и имовине (основне струковне студије)
Наставно и/или научно истраживачко звање

Професор струковних студија

Кратка биографија

Дејан Бошковић је рођен 31. 05. 1969. године у Бору. На факултету Одбране и заштите у Београду дипломирао је 2000. године одбранивши дипломски рад из криминалистике са оценом 10 и стекао звање професора Одбране и заштите. Магистарски рад под називом Савремене тенденције у спречавању и сузбијању насиља у породици одбранио је на Криминалистичко-полицијској академији 24. марта 2009. године и стекао звање магистра криминалистичко-безбедносних наука, пред комисијом у саставу: проф. др Остоја Крстић, редовни професор, проф. др Божидар Бановић, ванредни професор и доц. др Желимир Кешетовић.

Маја месеца 2009. године одобрена му је тема за израду докторске дисертације под насловом „Специфичности спречавања и сузбијања кривичних дела извршених експлозивним материјама“, на Универзитету Синергија у Бјељини, Факултет за безбједност и заштиту у Бања Луци. Академски степен доктора наука безбедности и заштите стекао је 27.11.2012. године успешно одбранивши докторску дисертацију под горњим називом пред комисијом у саставу: проф. др Здравко Скакавац (ментор),  проф.др Драгомир Јовичић и проф. др Миодраг Симовић.

У Секретеријату унутрашњих послова у Београду запослио се 01. 05. 1993. године на пословима оперативне криминалистичке технике, односно у дежурној екипи за вршење увиђаја где је радио до 30. 09. 2000. године. У Вишу школу унутрашњих послова у Београду, у којој је изабран за наставника практичне наставе за предмет Криминалистика–техника, прелази 01. 10. 2000. године; 15. 12. 2005. прелази у МУП, у Управу за заштиту од пожара и спасавање, на радно место инспектора за процену и израду планова угрожености, да би од 01. 11. 2006. године решењем директора полиције био постављен на радно место начелника Одељења за контролу промета и превоза опасних материја у Управи за превентиву Сектора за заштиту и спасавање; 01. 10. 2009. распоређен је на радно место помоћника начелника Управе за послове развоја и обуке ватрогасно-спасилачких јединица у Сектору за ванредне ситуације.

Од 01.01.2011. године прелази на рад у Криминалистичко-полицијску академију у Београду, пошто је од стране Научно наставног већа изабран за сарадника у звању асистента за ужу научну област Безбедност у ванредним ситуацијама где држи вежбе студентима на предметима Еколошка безбедност и Систем обезбеђења лица и имовине.
Од 01.01.2014. године од стране Научно наставног већа изабран за професора струковних студија за ужу научну област Безбедност у ванредним ситуацијама где држи предавање и вежбе студентима на предмету Спречавање и сузбијање пожара, хаварија и експлозија.
Од 01.01.2016. године додељује му се и предмет Систем обезбеђења лица и имовине на основним струковним студијама, ужу научну област Безбедност у ванредним ситуацијама где држи предавање и вежбе студентима.

Учествовао је у више истраживачких пројеката, објавио 3 монографије (2 коуаторству ), 3 уџбеника у коуаторству, и више радова у научним и стручним часописима. Такође, учествовао је на више курсева, семинара, стручних саветовања, радионица у земљи и иностранству (Литванија, Словенија, Црна Гора, Хрватска).
Избор из публикација
 1. Владимир М. Цветковић, Дејан Бошковић, Бојан Јанковић, Санела Андрић: Перцепција ризика од ванредних ситуација, Београд: Криминалистичко-полицијски универзитет, 2019.
 2. Дејан Бошковић, Владимир М. Цветковић: Процена ризика у спречавању извршења кривичних дела експлозивним материјама, Београд: Криминалистичко-полицијска академија, 2017.
 3. Бошковић, Д.: Превентивна делатност полиције у спречавању извршења кривичних дела опасним материјама, Управљање полицијском организацијом у спречавању и сузбијању претњи безбедности у Републици Србији, Београд: Криминалистичко-полицијска академија, 2017, стр. 255-271.
 4. Бошковић, Д., Никач, Ж.: Капацитети локалне самоуправе у превентивној заштити животне средине, Српска политичка мисао, Број 2/2015.XXII vol. 48, стр. 239-254.
 5. Бошковић, Д., Љуштина, А.: Еколошки проблеми у урбаним срединама и њихов утицај на угрожавање животне средине, Транзиција и економски криминал 2, Београд : Криминалистичко полицијска академија, 2014, стр. 151-162.
 6. Bošković, D. : MEASURES TAKEN BY BUSINESS ENTITIES IN ORDER TO ELIMINATE OR REDUCE RISK OF ACCIDENTS, EXPLOSIONS AND FIRES INVOLVING HAZARDOUS MATERIALS, Archibald Reiss Days - International Scientific Conference, Thematic Conference Proceedings of   InternationalSignificance, Vol. II, Belgrade : Academy of Criminalistic and Police Studies, 2014, p. 313-322.
 7. Бошковић, Д., Љуштина, А.: Феноменолошка обележја угрожавања животне средине и делатност полиције у њеној заштити, Транзиција и економски криминал, Београд : Криминалистичко полицијска академија, 2013, стр. 133-149.
 8. Бошковић, Д. : Улога приватног обезбеђења у процени ризика извршења удеса у производњи, промету, транспорту и складиштењу експлозивних материја , Безбедност.- год. LV, бр. 2 (2013), стр. 125-141.
 9. Бошковић, Д. : Значај превенције у отклањању и смањењу ризика техничко-технолошких несрећа – удеса у производњи експлозивних материја, Безбедност.- год. 53, бр. 2 (2011), стр. 274-287.
 10. Bošković,D. : PREVENTION OF ENDANGERMENENT OF THE  ENVIRONMENT IN TRADE AND TRANSPORTATION OF EXPLOSIVE MATERIALS, Archibald Reiss Days – International Scientific Conference, Thematic Conference Proceedings of International Significance, Vol. II, Belgrade : Academy of Criminalistic and Police Studies, 2011, p. 815-822.
Чланства у научним и стручним организацијама

-

Награде и признања

-

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени