Савет Универзитета

predsednik saveta
проф. др Горан Бошковић
председник Савета

Представници МУП-а

 1. Милосав Миличковић, државни секретар - заменик председника Савета
 2. Катарина Томашевић, помоћник министра
 3. Светозар Радић, заменик шефа Кабинета
 4. Милан Радивојевић, помоћник начелника Сектора за људске ресурсе
 5. Голуб Гачевић, заменик начелника Управе полиције

Представници запослених у Савету

 1. др Славиша Вуковић, редовни професор
 2. др Радомир Зекавица, редовни професор
 3. др Бранкица Поповић, редовни професор
 4. др Ненад Милић, ванредни професор
 5. др Ивана Крстић-Мистриџеловић, ванредни професор
 6. Соња Дачовић
 7. Милан Срећковић
 8. Бојана Лачковић

Представници студената у Савету

 1. Милош Медић
 2. Милица Вујаковић
 3. Андрија Миљковић