Прекршајно право: са основама привреднопреступног права

пето, измењено и допуњено издање
проф. др Ђорђе М. Ђорђевић

Пето издање уџбеника Прекршајно право настало је две и по године после предаје у штампу његовог претходног издања, што је, када је у питању прекршајно право, а поготову у нашим условима, релативно дуг период, те је стога и очекивано да су у међувремену настале многе измене у тој материји. Најзначајније су свакако доношење новог Закона о прекршајима (2013) и почетак његове примене у пракси (2014). Тај закон је унео много новина у наше прекршајно право ‒ како у његов општи део тако и у материју прекршајног поступка и извршења прекршајних санкција. Уведено је много нових института које наше прекршајно право до тада није познавало, а многи, већ постојећи институти су уређени на потпуно нов начин. Осим тога, донети су нови или измењени неки други закони који представљају посредне изворе прекршајног права ‒ Закон о извршењу кривичних санкција, Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера, Закон о извршењу и обезбеђењу, Закон о уређењу судова, Закон о судијама, Закон о седиштима и подручјима судова и тужилаштава и др., тако да је текст уџбеника усаглашен с тим изменама. Овим издањем уџбеника су обухваћене и све измене у прописима у оквиру посебног дела прекршајног и привреднопреступног права, настале у периоду од објављивања четвртог издања па све до предаје рукописа овог издања у штампу (закључно с 15. августом 2015. године), што уџбеник чини у потпуности актуелним.

 

2015, 348 стр.
ISBN 978–86–7020–330–3

Ценовник издања

Погледајте ценовник издања

Скриптарница Академије
Цара Душана 196 (Земун), 11 080 Београд
Радно време: Радним данима 7.30-15.30h
Телефон: 011 3107 171

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

  • (011) 3161-444
  • (011) 3107-100
  • dekanat@kpu.edu.rs