Полиција у заједници

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Жељко Никач

 

Уважавајући динамику друштвених промена, нове појавне облике криминалитета и друге безбедносне изазове, ризике и претње, приређено је друго, измењено и допуњено издање уџбеника Полиција у заједници. Аутор је изложио новеле у легислативном оквиру од значаја за рад полиције у заједници, које се односе на решења из новог Закона о полицији, усвојеног 2016. и новелираног 2018. године, као и на подзаконске акте за имплементацију тог закона. Детаљније су обрађене новине у погледу полицијских послова, полицијских овлашћења, мера и радњи, контроле рада полиције и нових института – тестова интегритета и контроле имовинског стања. Посебно су изложени нови пројекти – наставни предмет Основи безбедности деце и Матура 2018, као и важнији елементи новоусвојене Стратегије развоја Министарства унутрашњих послова Републике Србије за период 2018–2023. године.

 

2019, 305 стр.
ISBN 978-86-7020-417-1

Ценовник издања

Погледајте ценовник издања

Скриптарница Академије
Цара Душана 196 (Земун), 11 080 Београд
Радно време: Радним данима 7.30-15.30h
Телефон: 011 3107 171

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

  • (011) 3161-444
  • (011) 3107-100
  • dekanat@kpu.edu.rs