Насиље полиције: Криминолошка перспектива незаконите употребе средстава принуде

Едиција Монографије; књ. 38
доц. др Зоран Кесић

 

Монографија Насиље полиције настала је као плод вишегодишњег научног истраживања, спровођеног превасходно за потребе израде докторске дисертације под насловом Криминолошки аспекти прекорачења и злоупотребе полицијских овлашћења, коју је аутор одбранио 2016. године на Правном факултету Уни¬верзитета у Београду. Сложеност предмета истраживања пресудно је утицала на продубљивање садржаја доктората и објављивање две моно¬графије: једне о насиљу полиције и друге о корупцији у полицији (у међувремену такође објављене у едицији Монографије Криминалистичко-полицијског универзитета). Принуда је несумњиво најексплицитније обележје полицијске професије, којим се најчешће и дефинише њена суштина, и најделикатнији сегмент поступања полиције, будући да се њеном применом најозбиљније задире у сферу људских права и слобода. Ова књига нуди нешто другачији приступ конкретној појави од оног који доминира на нашим просторима, где се углавном највећа пажња придаје разматрању правних аспеката и тактичко-техничких обележја полицијске принуде – приступ унутар криминолошке перспективе. Отуда и овакав наслов књиге. Истина, у Србији се коришћење формулације насиље полиције углавном везује за медијски приказ конкретне појаве, док се у научним и стручним радовима она ретко појављује, иако је у свету то готово уобичајена пракса. Отуда овакав наслов може изазвати сумње, пре свега припадника полиције, да садржај књиге имплицира злу вољу према самој полицији. Међутим, да би разуверили њихове сумње, позивамо их да ову књигу најпре прочитају, па тек онда суде о њој.

 

2019, 356 стр.
ISBN 978-86-7020-422-5

Ценовник издања

Погледајте ценовник издања

Скриптарница Академије
Цара Душана 196 (Земун), 11 080 Београд
Радно време: Радним данима 7.30-15.30h
Телефон: 011 3107 171

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

  • (011) 3161-444
  • (011) 3107-100
  • dekanat@kpu.edu.rs