Методе програмирања

проф. др Кристијан Кук

 

Уџбеник Методе програмирања омогућава студентима различитих профила и нивоа познавања области информатике да се упознају с осмишљавањем и развојем рачунарских програма. Његов садржај је подељен у четири тематске целине. У првом поглављу су дати преглед основних и најзначајнијих компонената рачунарског система за програмирање, као и начин на који се рачунарски систем користи за писање рачунарског програма. Друго поглавље се бави алгоритмима и техникама програмирања. Пошто се данас користе многобројни програмски језици различитих намена, у трећем поглављу су детаљно изложени њихова значења и њихова подела према природи проблема који решавају. Логика, решавање проблема и организованост јесу суштина програмирања, због чега је неопходно детаљно упознати све кораке у изради једног програмског кôда. У последњем, четвртом поглављу су дати практични примери писања програма, тако да ће читалац добити више него довољно појединости да одмах почне да пише рачунарски програм, користећи било који од програмских језика наведених у овом уџбенику.

 

2019, 220 стр.
ISBN 978-86-7020-435-5