Тактика обезбеђивања исказа

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Звонимир Ивановић
проф. др Валентина Баић

 

У овом, измењеном и допуњеном издању уџбеника, који је први пут издала Криминалистичко-полицијска академија 2016. године, аутори су настојали да, поред основних садржаја који се тичу важећег законодавства (Законик о кривичном поступку, Закон о полицији и др.), презентују и доступна научна сазнања, која се примењују током криминалистичко-оперативног поступања у предистражном поступку и у већ покренутом кривичном поступку. Научна сазнања се презентују након исцрпне анализе стручне литературе како на регионалном тако и на глобалном нивоу. У уџбенику се приказују истраживачки радови еминентних светских стручњака у области испитивања персоналних извора, као и научноистраживачки рад самих аутора. Циљ којем аутори овог уџбеника теже јесте пројектовање нове методологије и оквирних поступака за испитивање осумњичених и других персоналних извора. Такав захтев се намеће из најмање двају разлога: 1) методологија рада криминалистичке полиције у поступку испитивања осумњичених и других персоналних извора никада није била установљена у Републици Србији нити у бившим југословенским републикама и 2) савремени рад полиције не подразумева само примену знања из домена права, већ захтева много ширу примену специфичних научних знања, као и поступање у складу с одредбама Европске конвенције о људским правима и основним слободама.

 

2019, 304 стр.
ISBN 978-86-7020-438-6