Основе безбедности саобраћаја

проф. др Крсто Липовац
проф. др Драган Јовановић
проф. др Миладин Нешић

 

Овај уџбеник су заједно реализовале три, водеће научно-образовне институције у области безбедности саобраћаја у Србији: Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду и Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду. Уџбеник је резултат вишегодишње, врло успешне сарадње и координације наставника из ових трију установа, као и сазревања свести о потреби усаглашавања заједничких основа безбедности саобраћаја које се изучавају у наведеним установама, али и у високим и средњим школама чијим је наставним програмима обухваћена област безбедности саобраћаја. Систематским обухватањем и обрадом релевантних области, као и уношењем резултата сопствених истраживања и личног искуства, аутори су успели да сачине дело које ће имати широк круг корисника у области саобраћајних и других наука и које ће студенти свих нивоа користити као стручан приручник и поуздану литературу.

 

2019, 463 стр.
ISBN 978-86-7020-439-3