Специфичности критичне инфраструктуре у Републици Србији

електронско издање
Едиција „Монографије“; књ. 42
др Марија Д. Мићовић

 

Монографија је настала као резултат опсежних теоријских и емпиријских истраживања, на основу којих је ауторка аргументовано и прегледно представила садржаје који се односе на идентификацију потенцијалних критичних инфраструктурних објеката у Републици Србији. Ауторка детаљно разматра сва важна питања о специфичности критичне инфраструктуре у Републици Србији, посебно о ризицима којима су изложени критични инфраструктурни системи, значају превенције и процене ризика и интегрисаном приступу у заштити критичних инфраструктурних објеката. На основу тога изводи адекватне и релевантне закључке, који доприносе одређивању специфичности критичних инфраструктурних објеката у Републици Србији и њихове заштите.

Монографија је настала у оквиру интерног пројекта Криминалистичко-полицијске академије под називом „Криминалитет у Србији и инструменти државне реакције”.

 

2020, CD-ROM
ISBN 978-86-7020-441-6