Распоред испита

Основне струковне студије - КРИМИНАЛИСТИКЕ - Обрасци за привају испита

ЈАН: Појединачан распоред (измена 11.01.2021.)
ЈАН: Коначан распоред (постављен 19.01.2021.)
ФЕБ: Прелиминаран распоред (постављен 25.01.2021.)

Прелиминарни распореди за 2021. годину

Погледај распоред

Основне академске студије - КРИМИНАЛИСТИКЕ - Обрасци за привају испита и БМС-а

ЈАН: Појединачан распоред (измена 11.01.2021.)
ЈАН: Коначан распоред (постављен 19.01.2021.)
ФЕБ: Прелиминаран распоред (постављен 25.01.2021.)

Прелиминарни распореди за 2021. годину

Погледај распоред

Основне академске студије - ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА - Обрасци за привају испита

ЈАН: Појединачан распоред (измена 11.01.2021.)
ЈАН: Коначан распоред (постављен 19.01.2021.)
ФЕБ: Прелиминаран распоред (постављен 25.01.2021.)

Прелиминарни распореди за 2021. годину

Погледај распоред

Основне академске студије - ФОРЕНЗИЧКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА - Обрасци за привају испита

ЈАН: Појединачан распоред (измена 11.01.2021.)
ЈАН: Коначан распоред (постављен 19.01.2021.)
ФЕБ: Прелиминаран распоред (постављен 25.01.2021.)

Прелиминарни распореди за 2021. годину

Погледај распоред

Наставни план и програм Полицијске академије

ЈАН - АПС: Прелиминаран распоред (постављен 31.12.2020)

Наставни план и програм Више школе унутрашњих послова

ЈАН: Коначан распоред (постављен 19.01.2021.)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ академске студије - Обрасци за привају испита

ЈАН: Појединачан распоред (измена 11.01.2021.)
ЈАН: Коначан распоред (постављен 19.01.2021.)
ФЕБ: Прелиминаран распоред (постављен 25.01.2021.)

Прелиминарни распореди за 2021. годину

Погледај распоред

МАСТЕР академске студије - Обрасци за привају испита

ЈАН: Појединачан распоред (измена 11.01.2021.)
ЈАН: Коначан распоред (постављен 19.01.2021.)
ФЕБ: Прелиминаран распоред (постављен 25.01.2021.)

Прелиминарни распореди за 2021. годину

Погледај распоред

NATRISK - МАСТЕР академске студије - Обрасци за привају испита

ЈАН: Појединачан распоред (измена 11.01.2021.)
ЈАН: Коначан распоред (постављен 19.01.2021.)
ФЕБ: Прелиминаран распоред (постављен 25.01.2021.)

Прелиминарни распореди за 2021. годину

Погледај распоред

ДОКТОРСКЕ студије - Обрасци за привају испита

ЈАН: Појединачан распоред (измена 11.01.2021.)
ЈАН: Коначан распоред (постављен 19.01.2021.)
ФЕБ: Прелиминаран распоред (постављен 25.01.2021.)

Прелиминарни распореди за 2021. годину

Погледај распоред

Евентуалне измене у распореду биће постављене у делу Студенти / Огласна табла
Фајлови су снимљени у PDF формату, уколико немате одговарајући PDF viewer можете скинути Adobe Acrobat Reader.