Распоред испита

Основне струковне студије - КРИМИНАЛИСТИКЕ - Обрасци за привају испита

AПР: Појединачан распоред (измена 26.03.2021.)
AПР: Коначан распоред (измена 12.03.2021.)

Прелиминарни распореди за 2021. годину

Погледај распоред

Основне академске студије - КРИМИНАЛИСТИКЕ - Обрасци за привају испита и БМС-а

AПР: Појединачан распоред (измена 26.03.2021.)
AПР: Коначан распоред (постављен 12.03.2021.)

Прелиминарни распореди за 2021. годину

Погледај распоред

Основне академске студије - ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА - Обрасци за привају испита

AПР: Појединачан распоред (измена 26.03.2021.)
AПР: Коначан распоред (постављен 11.03.2021., допуњен 24.3.2021)

Прелиминарни распореди за 2021. годину

Погледај распоред

Основне академске студије - ФОРЕНЗИЧКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА - Обрасци за привају испита

AПР: Појединачан распоред (измена 26.03.2021.)
AПР: Коначан распоред (постављен 11.03.2021.)

Прелиминарни распореди за 2021. годину

Погледај распоред

Наставни план и програм Полицијске академије

МАЈ - АПС: Прелиминаран распоред (постављен 15.4.2021.)
AПР - АПС: Коначан распоред (постављен 23.03.2021.)

Наставни план и програм Више школе унутрашњих послова

АПР: Прелиминаран распоред (постављен 23.03.2021.)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ академске студије - Обрасци за привају испита

AПР: Појединачан распоред (измена 26.03.2021.)
AПР: Коначан распоред (постављен 11.03.2021.)

Прелиминарни распореди за 2021. годину

Погледај распоред

МАСТЕР академске студије - Обрасци за привају испита

AПР: Појединачан распоред (измена 26.03.2021.)
AПР: Коначан распоред (постављен 11.03.2021., допуњен 24.3.2021)

Прелиминарни распореди за 2021. годину

Погледај распоред

NATRISK - МАСТЕР академске студије - Обрасци за привају испита

AПР: Појединачан распоред (измена 26.03.2021.)
AПР: Коначан распоред (постављен 11.03.2021.)

Прелиминарни распореди за 2021. годину

Погледај распоред

ДОКТОРСКЕ студије - Обрасци за привају испита

AПР: Појединачан распоред (измена 26.03.2021.)
AПР: Коначан распоред (постављен 11.03.2021.)

Прелиминарни распореди за 2021. годину

Погледај распоред

Евентуалне измене у распореду биће постављене у делу Студенти / Огласна табла
Фајлови су снимљени у PDF формату, уколико немате одговарајући PDF viewer можете скинути Adobe Acrobat Reader.