Мастер академске студије - Криминалистике

Сви студијски програми на основним, студијама другог и трећег степена који се изводе на Универзитету су акредитовани у складу са Законом о високом образовању од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета.
 
Настава на мастер академским студијама организује се радним данима у поподневним сатима (од 14 часова) и суботом па је прилагођена и студентима у радном односу.
 

Одговорна лица за студијски програм
проректор за наставу

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Горан Вучковић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 108
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Студентска служба - питања и одговори
Радно време: од 10.00 до 13.00

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Љиљана Јаношевић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 967
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Студијски програм мастер академских студија криминалистике изводи се на Криминалистичко-полициском универзитету, као студије другог степена које трају једну школску годину (два семестра) и носе 60 ЕСПБ бодова.
 
Право уписа на студијски програм мастер академских студија криминалистике имају кандидати који су претходно остварили обим основних студија од најмање 240 ЕСПБ бодова, у трајању од најмање осам семестара и кандидати који су стекли високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, завршетком основних студија у трајању од најмање осам семестара, а који су завршили факултете из друштвено-хуманистичких поља, као и из интердисциплинарних студија области криминалистика, безбедност и заштита животне средине.
 
Студент који положи све испите утврђене студијским програмом мастер академских студија и одбрани дипломски рад стиче високо образовање и академски назив МАСТЕР КРИМИНАЛИСТА.
Садржаји овог студијског програма односе се на биометријско-форензичке идентификације, криминалистичко профилисање, високотехнолошки криминал, кризни менаџмент, полицију и људска права, међународно кривично право, тероризам и политичко насиље, управљање људским и материјалним ресурсима. Ови садржаји су у складу са највишим научним достигнућима и стандардима криминалистичке праксе. Мастер криминалиста је оспособљен за обављање најсложенијих послова на радним местима полицијских службеника у МУП РС који су од посебног друштвеног значаја. Мастер криминалиста може да се укључи у образовни процес и научноистраживачки рад високошколских и научноистраживачких установа где су њихова стечена знања неопходна (правни факултет, факултет за безбедност, факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, институт за криминолошка и социолошка истраживања,…). Овај студијски програм даје могућност за наставак даљег усавршавања тј. уписа на докторске студије криминалистике и права.
 
Наставни план и програм и ЕСПБ бодови
Распоред наставника по предметима
Уверење и одлука о Акредитацији студијског програма
Флајер за студије другог степена
Пријава за диференцијалне испите
Пријава за испите наставни план 2018.
Пријава за испите наставни план 2014.
 
Услове које треба да испуне кандидати који конкуришу на упис студија другог степена утврђени су Правилником о упису и студијама другог степена Криминалистичко-полициског универзитета. Информације о школарини можете добити на следећем линку овде.
 
Студенти се примају на студије другог степена, мастер академске студије криминалистике, на основу конкурса који расписује Универзитет, обично током септембра. Конкурс садржи: број студената који се уписује, услове за упис, мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед, као и висину школарине. Конкурс за упис спроводи и редослед примљених кандидата утврђује и објављује Комисија за упис коју именује ректор Универзитета.

Студијски програм Мастер академске студије криминалистике je реформисан тако што се у зимском семестру слуша пет изборних предмета, а у летњем семестру Студијски истраживачки рад и пише се завршни рад (за више детања www.kpu.edu.rs). У складу са Правилником о студијама другог степена кандидати који су запослени у Министарству унутрашњих послова плаћаjу половину школарине на мастер и специјалистичким студијама.