Oдбрањени радови студената специјалистичких и мастер студија

Списак одбрањених специјалистичких и мастер радова можете да погледате pdf овде
Апстракте одбрањених специјалистичких и мастер радова можете да погледате drive овде

Напомена: Апстракти радова су у (.doc, .docx и pdf) формату.