Литература за припрему кандидата

Области и литература за припрему полагања теста провере склоности и способности за упис на основне студије Криминалистичко-полицијског универзитета у школској 2020/2021. години:
Оквирни списак (примери) питања за припрему пријемног испита из Математике
Оквирни списак (примери) питања за припрему пријемног испита из Информатике
Оквирни списак (примери) питања за припрему пријемног испита из Xемије