Упис 2020! - Позив за упис на основне студије за петак, 04.09.2020. године

Упис студената на прву годину основних студија Криминалистичко-полицијског универзитерта обавиће се 04. септембра 2020. године по следећем распореду:

Кандидати који се на коначној ранг листи Основних струковних студија криминалистике налазе на месту од броја 21 до броја 27.

Кандидати за  упис треба са собом да понесу:

  • 2 фотографије (димензије 3,5 х 4,5)
  • уплатиницу на 3.000,00 динара на име манипулативних трошкова уписа (жиро рачун 840-1751666-08)
  • оригинална документа уколико су  приликом конкурисања предате копије
  • два попуњена ШВ-20 образца која можете преузети овде (одштампати у два примерка и оба попунити)
  • личну карту и хемијску оловку.

Напомена: Кандидати на Универзитет морају доћи са заштитном маском и адекватно обучени (нису дозвољене бермуде, кратке сукње, мајице на бретеле и папуче).

Након уписа наведених кандидата уколико због одустанка остане слободних места обавештење о наредном термину за упис биће објављено 3. 9. 2020. године од 14,00 часова.